Itude logo
blokjes deco

Over ons

De ICT is als vak uniek in de noodzaak om continu kennis op te doen. De naam Itude is in 1998 bedacht als de combinatie van het Franse woord étude (bestudering) en IT. Itude heeft sindsdien voortdurend innovatieve applicaties gemaakt voor opdrachtgevers.

Kom je ons team versterken?

We hebben voortdurend behoefte aan senioren, medioren of junioren. Ook hebben we doorlopend plek voor 1 of 2 afstudeerders van hogescholen of universiteiten (zie onderstaand). Bij Itude krijg je veel vrijheid om aan innovatieve oplossingen te werken die ertoe doen. Om bij Itude te werken moet je leergierig en technisch onderlegd zijn.  Een technische studie HBO+ is essentieel, maar we kijken vooral naar de kwaliteiten en potentieel van individuen.  Het is handig als je affiniteit hebt met ons werkgebied en ervaring met de tools die we gebruiken (o.a. Amazon AWS, NodeJS, Serverless, Swagger, Mocha, Postgresql, Mysql, Mongo, Java, Angular, Bootstrap, Linux, Kotlin, Swift, Docker, GIT, JIRA, Python, R, C++ ). Certificatie (Scrum.org, AWS of Google) is een pré.

Interesse om ons team te versterken? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier. Acquisitie door tussenpersonen wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

 

Stage-en afstudeeropdrachten

Afstudeeropdracht: TI, SD

  • Embedded Device management advies en PoC

Het is wenselijk om embedded devices / IoT devices op afstand te besturen/configureren en om security/software updates op afstand te kunnen uitvoeren. Daartoe zijn talloze standaarden, protocollen en pakketten beschikbaar (zowel commercieel als open-source). Voorbeelden zijn LWM2M, CoAP, PTC Thingworx, AWS IoT. Voor het soort devices dat Itude Mobile maakt, is het echter niet duidelijk welke standaarden, protocollen handig / nuttig zijn.

Eindproduct van deze opdracht kan zijn: Onderzoek, aanbeveling en ontwerp van een device management API of open-source pakket.

 

Afstudeeropdracht of stage: TI, SD

  • Verbeteren locatiebepaling op basis van driehoeksmetingen

Itude Mobile maakt Bluetooth devices waarvan de signalen worden opgevangen door base-stations. Deze devices worden in verschillende toepassingen gebruikt, maar een gemeenschappelijke deler van die toepassingen is de wens om zo nauwkeurig mogelijk de locatie van de devices te bepalen. De sterkte van het radiosignaal wordt gebruikt om te schatten waar het device zich bevindt. Dit is echter zeer grof, heeft last van ruis en is voor verbetering vatbaar.

Gewenst eindproduct kan zijn:

  • Een algoritme om op basis van een aantal base-stations de locatie van een device beter te kunnen schatten dan nu het geval is.
  • Een advies of PoC hoe de nauwkeurigheid in de toekomst te verbeteren.

 

Afstudeeropdracht: SD, AI

  • Augmented AI ondersteuning bij het plaatsen van componenten op printed-circuit-boards.

Veel van het productieproces van electronica is geautomatiseerd. Er blijven echter altijd stappen die met de hand moeten worden uitgevoerd, zoals onderdelen die te gevoelig of groot zijn om machinaal geplaatst te worden. Het handmatig plaatsen is een foutgevoelig proces; onderdelen kunnen gemakkelijker verkeerd om geplaatst worden en er kunnen afhankelijkheden in de plaatsingsvolgorde zijn die verkeerd worden uitgevoerd.

De opdracht betreft het ondersteunen van de handmatige plaatsing door projecteren van informatie in een bril.

 

Afstudeeropdracht: SD, AI


  • Camera controle op een printed-circuit-board

Veel van het productieproces van electronica is geautomatiseerd. Er blijven echter altijd stappen die met de hand moeten worden uitgevoerd, zoals onderdelen die te gevoelig of groot zijn om machinaal geplaatst te worden. Het handmatig plaatsen is een foutgevoelig proces; onderdelen kunnen gemakkelijker verkeerd om geplaatst worden en er kunnen afhankelijkheden in de plaatsingsvolgorde zijn die verkeerd worden uitgevoerd. De op- dracht betreft het ondersteunen van de controle middels camerabeelden.

De ontwikkelde programmatuur moet in staat zijn om informatie uit ontwerppakketten te interpreteren zoals de Bill of Materials (BoM) en de positie van onderdelen op een printed- circuit-board (PCB). Vervolgens moet de programmatuur beoordelen of de pcb alle beno- digde onderdelen bevat.

 

Afstudeeropdracht of stage: SCS, TI

  • Beveiligen van code en data bij IoT devices

Op dit moment worden talloze IoT devices geproduceerd waarvan bij voorhand bekend is dat ze onveilig zijn. Aangezien deze devices bijna allemaal met het internet verbonden zijn wordt de security ervan steeds meer een punt van zorg. Bijvoorbeeld vorig jaar bleek dat slimme aquariums van consumenten door hackers aan het werk werden gezet om bit- coins te minen. Het veilig maken van IoT wordt bemoeilijkt doordat veel devices welis- waar connected zijn, maar weinig bandbreedte hebben en een zeer laag stroomverbruik moeten hebben omdat ze op een batterij werken.

Deze opdracht richt zich op een advies over middelen die kunnen worden ingezet om:

• Te zorgen dat we weten dat de devices authentieke exemplaren zijn

• Te zorgen dat privacy gevoelige data niet onderweg van het device naar een server wordt afgeluisterd of veranderd.

• Te zorgen dat devices niet door een kwaadwillende kunnen worden veranderd om ander gedrag te vertonen dan gewenst.

Contactformulier

 

Interesse om bij ons af te studeren of stage te lopen? Neem dan vrijblijvend contact op via ons contactformulier. Graag onder vermelding van studierichting, -jaar en interesse in welke van bovenstaande opdrachten. Helaas is het mogelijk dat sommige (stage)opdrachten door de coronasituatie verschoven worden.

 

Itude team

Saskia

Berry

Melvin

Jalu

Gert Jan

Cristan

Robin

Ricardo

Simon