Itude logo

Juridisch

Site Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet altijd uit te sluiten. Itude Mobile kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.​

Email Disclaimer

Op email berichten die u van Itude Mobile medewerkers ontvangt is het volgende van toepassing:
De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, te openbaren, te distribueren of te verveelvoudigen en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het bericht daarna te vernietigen. Itude Mobile is niet aansprakelijk voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van e-mails, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Itude Mobile kan niet garanderen dat een verzonden e-mail vrij is van virussen, noch dat e-mails worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Persoonsgegevens

De site legt geen persoonsgegevens vast en leest ook geen persoonsgegevens uit.

​Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Itude Mobile zijn middels onderstaande link te downloaden.

Algemene Voorwaarden